Alle Brabantse kinderen op een gezonde school!

Door Ward Deckers op 26 februari 2023

Goed onderwijs is de basis voor een succesvolle samenleving. Op de basisschool wordt het fundament gelegd voor een eigen, succesvolle toekomst van al die Brabantse meisjes en jongens. Op de basisschool start niet alleen de ontwikkeling van individuen. Hiermee start de ontwikkeling van de toekomst van onze prachtige provincie. Alle reden dus, om onze leerlingen en hun leraren te voorzien van een gezonde omgeving om te werken en leren, zou je zeggen.

Niets is minder waar, zo blijkt uit gegevens van de PO-raad, de koepelorganisatie van basisscholen. Het gaat niet goed met het leerklimaat in onze schoolgebouwen, bij 80% van de basisscholen is het binnenklimaat matig tot slecht. Kinderen zitten gemiddeld driekwart van de tijd in lokalen met te veel CO2 en dus te weinig zuurstof. Buiten dat dit ongezond is, blijven onze kinderen daardoor achter in hun ontwikkeling. Dat concludeerde de Universiteit van Maastricht het eind vorig jaar. En vorige week bleek andermaal dat onderwijspersoneel vaker en langer ziek is vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren.

De gemiddelde leeftijd van een basisschoolgebouw is ruim 40 jaar. Sommige klaslokalen hebben nog enkele beglazing. Vanuit duurzaamheidsperspectief is dat natuurlijk onaanvaardbaar. En met de stijgende energiekosten van het afgelopen jaar, verspillen onze de scholen veel geld aan de energierekening dat niet geïnvesteerd kan worden in waar het voor bedoeld is: het onderwijs van onze Brabantse kinderen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook slechts een 5,7. Een magere zes voor de toekomst van onze provincie. Niet iets om trots op te zijn.

Een doorbraak is nodig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (ver)(nieuw)bouw van schoolgebouwen. Maar in de praktijk hebben zij vaak ook onvoldoende financiële middelen en – zekerheid om de benodigde investeringen te kunnen doen. Het grootste aantal schoolgebouwen in Brabant is in de jaren ’70 gebouwd. Dit stelt de Brabantse gemeenten in de komende jaren voor een enorme vervangingsopgave voor deze gebouwen.

De PvdA Brabant vindt dat dat de provincie in actie moet komen door samen met gemeenten, scholen en woningcorporaties innovatief te kijken naar dit probleem.

We weten dat veel schoolgebouwen in wijken en dorpen op strategische locaties liggen. Daarmee zijn het in potentie belangrijke ontmoetingsplekken voor buurt- en dorpsbewoners en aantrekkelijke plekken om te wonen. Gezien het tekort aan woningen biedt de vervangingsopgave van schoolgebouwen ons ook een gouden kans. Het is meer dan ooit nodig dat de provincie samen met gemeenten, woningbouwcorporaties én scholen aan de slag gaat om nieuwe schoolgebouwen te ontwerpen in combinatie met betaalbare woningen en appartementen. Leren aan de ene kant van het groene schoolplein en wonen aan de andere kant, of boven de basisschool appartementen waar opa en oma wonen. Wonen nabij de levendigheid van een school is voor veel mensen een aantrekkelijk perspectief. Daarnaast draagt een woningbouwontwikkeling bij aan de broodnodige vervanging van onze schoolgebouwen. Door hier gezamenlijk – voor heel Brabant – mee aan de slag te gaan, behalen we efficiency. Dit is goed mogelijk, in de afgelopen periode zijn binnen de Metropoolregio Eindhoven goede ervaringen opgedaan in het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van gestandaardiseerde woningen door woningcorporaties. En tenslotte, door duurzaam te bouwen, houden scholen direct geld over dat nu wordt besteed aan energie, waardoor er meer geld vrij komt voor onderwijs.

De PvdA Brabant wil dat de provincie actie onderneemt. Mensen moeten betaalbaar kunnen wonen en onze kinderen verdienen goede schoolgebouwen. Daarom vinden wij dat de provincie snel aan de slag moet om partijen bij elkaar te brengen en financiering beschikbaar te stellen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Niet in plaats van gemeenten, wel samen mét gemeenten. De toekomst van de Brabantse kinderen is simpelweg té belangrijk.

Ward Deckers is lijsttrekker van de PvdA Brabant bij de Statenverkiezingen van 15 maart

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers