Alle mensen

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Lid van het Europees Parlement - Vicepresident S&D-fractie

Mary Fiers

Mary Fiers

Lid van de Eerste Kamer

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Gedeputeerde

Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed
Ward Deckers

Ward Deckers

Fractievoorzitter - Statenlid

Fiona Bijl

Fiona Bijl

Statenlid

Saskia van Hulten

Saskia van Hulten

Vicefractievoorzitter - Statenlid

Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

Statenlid

Landbouw, financiën, arbeidsmarkt en economie, energie, ontwikkelbedrijf, deelnemingen en organisatie.
Nanny Nuijten van Aard

Nanny Nuijten van Aard

Burgerlid

Arbeidsmarktbeleid, Havens en vaarwegen, Landbouw van morgen, Gezondheid
Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Fractiemedewerker

Annemiek Jetten

Annemiek Jetten

Fractievoorzitter - Lid algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta

Pim van Benthem

Pim van Benthem

Lid algemeen bestuur Waterschap De Dommel

Sikko Oegema

Sikko Oegema

Lid algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas

Wendy de Koning-Bogers

Wendy de Koning-Bogers

Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken

Fractievoorzitter - Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Fabian Tijhof

Fabian Tijhof

Fractievoorzitter - Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Chris Tönissen

Chris Tönissen

WS De Dommel - Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Arthur van Iersel

Arthur van Iersel

Voorzitter

Bart Jansen

Bart Jansen

Secretaris

Regiovertegenwoordiger West-Brabant
Frans Koevoets

Frans Koevoets

Penningmeester

Regiovertegenwoordiger Zuidoost Brabant
Harm Rijks

Harm Rijks

Algemeen bestuurslid

Regiovertegenwoordiger Noordoost Brabant
Raf Daenen

Raf Daenen

Vicevoorzitter/Algemeen Bestuurslid

Contactpersoon Waterschappen
Bas Thijssen

Bas Thijssen

Algemeen bestuurslid

Regiovertegenwoordiger Midden-Brabant/Contactpersoon Provinciale Staten
Marjolein de Bruin

Marjolein de Bruin

Algemeen Bestuurslid

Sophia Shahrjerdy

Sophia Shahrjerdy

Medewerker communicatie