Alle mensen

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Gedeputeerde

Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed
Martijn de Kort

Martijn de Kort

Fractievoorzitter

Regionale economie, arbeidsmarktbeleid, energie, jacht en landbouw, bestuur en organisatie, ontwikkelbedrijf, deelnemingen
Edith van Dijk

Edith van Dijk

Statenlid

Cultuur, erfgoed, samenleving, ecologie en handhaving, ruimte
Laura de Kinkelder

Laura de Kinkelder

Statenlid

Financiën, mobiliteit, brede welvaart
Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

Fractielid

Floor Bink

Floor Bink

Fractiemedewerker

Sophia Shahrjerdy

Sophia Shahrjerdy

Medewerker communicatie

Riny van Rinsum

Riny van Rinsum

Voorzitter gewest

Contactpersoon Noordoost-Brabant, contactpersoon Waterschappen
Marjolein de Bruin

Marjolein de Bruin

Secretaris

Joost Westland

Joost Westland

Penningmeester

Contactpersoon Midden-Brabant
Joshua Paas

Joshua Paas

Algemeen bestuurslid

Contactpersoon West-Brabant, Scouting en opleiding
Paul van Liempd

Paul van Liempd

Algemeen bestuurslid

Contactpersoon Provinciale Statenfractie
Raf Daenen

Raf Daenen

Algemeen bestuurslid

Contactpersoon Zuidoost-Brabant (incl. de Peel); Scouting en opleiding; Begeleiding afdelingen
Henk Leenders

Henk Leenders

Algemeen bestuurslid

Scouting & begeleiding bestuurders
Harm Rijks

Harm Rijks

Algemeen bestuurslid

Lead persoon Brabant Bijeen en Brabantdag, afvaardiging Verenigingsraad
Han Verbeem

Han Verbeem

Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta - fractievoorzitter

Wendy de Koning-Bogers

Wendy de Koning-Bogers

Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta

Rob Bots

Rob Bots

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas - fractievoorzitter

Hans de Mare

Hans de Mare

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Fabian Tijhoff

Fabian Tijhoff

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel - fractievoorzitter

Chris Tönissen

Chris Tönissen

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Aaltje Schouten-Saarloos

Aaltje Schouten-Saarloos

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Attje Kuiken

Attje Kuiken

Lid van de Tweede Kamer