Alle mensen

Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Fractiemedewerker

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Gedeputeerde

Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed
Martijn de Kort

Martijn de Kort

Fractievoorzitter

Regionale economie, arbeidsmarktbeleid, energie, jacht en landbouw, bestuur en organisatie, ontwikkelbedrijf, deelnemingen
Edith van Dijk

Edith van Dijk

Statenlid

Cultuur, erfgoed, samenleving, ecologie en handhaving, ruimte
Laura de Kinkelder

Laura de Kinkelder

Statenlid

Financiën, mobiliteit, brede welvaart
Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

Fractielid

Sophia Shahrjerdy

Sophia Shahrjerdy

Medewerker communicatie

Riny van Rinsum

Riny van Rinsum

Voorzitter gewest

Luuk Hendriks

Luuk Hendriks

Secretaris

Contactpersoon Midden-Brabant
Joshua Paas

Joshua Paas

Penningmeester

Scholing & Scouting
Arthur van Iersel

Arthur van Iersel

Algemeen Bestuurslid

Contactpersoon Provinciale Staten en West-Brabant
Frans Koevoets

Frans Koevoets

Algemeen Bestuurslid

Opleiding en coaching, scoutingscoördinator en lid verenigingsraad
Marjolein de Bruin

Marjolein de Bruin

Algemeen Bestuurslid

Contactpersoon Waterschappen, versterking verenigingsleven en organisatie Brabant bijeen, Brabantdag en bijzondere activiteiten
Rachid Kaddouri

Rachid Kaddouri

Algemeen Bestuurslid

Contactpersoon Noord/Oost-Brabant en versterking verenigingsleven
Raf Daenen

Raf Daenen

Algemeen Bestuurslid

Vicevoorzitter gewest, contactpersoon Zuid/Oost-Brabant en burgemeestersbenoemingen
Harm Rijks

Harm Rijks

Algemeen bestuurslid

Campagnecoördinator en organisatie Brabant bijeen, Brabantdag en bijzondere activiteiten
Wendy de Koning-Bogers

Wendy de Koning-Bogers

Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta - Fractievoorzitter

Henk Schouwenaars

Henk Schouwenaars

Lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta

Han Verbeem

Han Verbeem

Waterschap Brabantse Delta - Fractieondersteuner

Rob Bots

Rob Bots

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas - Fractievoorzitter

Hans de Mare

Hans de Mare

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken

Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Fabian Tijhoff

Fabian Tijhoff

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel - Fractievoorzitter

Chris Tönissen

Chris Tönissen

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Aaltje Schouten-Saarloos

Aaltje Schouten-Saarloos

Lid algemeen bestuur waterschap De Dommel

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Lid van het Europees Parlement - Vicepresident S&D-fractie

Mary Fiers

Mary Fiers

Lid van de Eerste Kamer

Attje Kuiken

Attje Kuiken

Lid van de Tweede Kamer