Standpunten

Zoeken

Zeker zijn in Brabant

Zeker zijn in Brabant. Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma

Lees verder

Zeker zijn van een bereikbaar Brabant

Bereikbaarheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om de economie te laten functioneren. Mensen moeten zich makkelijk, veilig en betaalbaar door Brabant kunnen bewegen, en bij voorkeur ook nog een beetje snel. Elke Brabander moet zeker zijn van een bereikbare provincie.

Lees verder

Zeker zijn van een betaalbaar huis

Goed en betaalbaar wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen moet kunnen wonen in een huur- of koopwoning die bij zijn of haar wensen en budget past. Daarom moet elke Brabander zeker zijn van een goed en betaalbaar huis.

Lees verder

Zeker zijn van een betaalbare energierekening

Álle Brabanders profiteren van de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Dat is het uitgangspunt van het Brabantpact dat gedeputeerde Erik van Merrienboer en PvdA-lijsttrekker Stijn Smeulders zaterdag 19 januari 2019 overhandigden aan partijleider Lodewijk Asscher tijdens de Brabantse campagneaftrap te ‘s-Hertogenbosch. De provincie Brabant moet daarom samen met de gemeenten een provinciaal energiebedrijf oprichten.

Lees verder

Zeker zijn van een daadkrachtige overheid

Als PvdA geloven wij in een daadkrachtige overheid die opkomt voor het algemeen belang en stelling neemt tegen onrecht. Dat betekent voor ons dat de provincie soms stevig de regie in handen neemt, soms gemeenten aan zet laat en soms zoekt naar samenwerkingsverbanden die daartussenin zitten.

Lees verder

Zeker zijn van een eerlijke energietransitie

De energietransitie, klimaatadaptatie en het circulair maken van onze economie kost geld en levert geld op. Op langere termijn levert een duurzaam Brabant meer op dan dat zij kost. Uitgaven en inkomsten zijn op dit moment echter, sociaal gezien, niet in evenwicht. Om te zorgen dat de transitie eerlijk verloopt willen we dan ook dat

Lees verder

Zeker zijn van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving

De ruimte is van ons allemaal en tegelijkertijd van niemand in het bijzonder. Dat betekent dat we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor een goede inrichting van onze leefomgeving die anderen niet schaadt en volgende generaties geen kansen ontneemt. Om dat te bereiken is een provincie nodig die enerzijds ruimte biedt aan mensen om mee te beslissen over de inrichting van de ruimte en anderzijds grenzen stelt en die ook durft te bewaken in het belang van ons allen.

Lees verder

Zeker zijn van een mooi Brabant

Ook in de toekomst moet Brabant mooi, veilig en gezond zijn. De toekomstige generaties moeten zeker zijn van het mooie Brabant.

Lees verder

Zeker zijn van goed werk in Brabant

Werk biedt inkomenszekerheid, de mogelijkheid je te ontwikkelen en collega’s. Kortom werk zorgt ervoor dat je mee kan doen! Iedereen in Brabant moet daarom zeker zijn van goed en eerlijk werk.

Lees verder

Zeker zijn van samenleven, cultuur, erfgoed en sport voor iedereen

De kloof in de samenleving groeit, ook in Brabant. BrabantKennis legde de staat van het samenleven in Brabants haarscherp vast in de studie Mind the Gap!. Mind the Gap beschrijft wat de PvdA niet wil, namelijk een samenleving waarin het samenleven beperkt is tot de eigen bubbel van gelijkgestemden en vaak gelijk opgeleiden die in dezelfde soort wijken wonen. De verschillen tussen de groepen nemen toe als het gaat om opleidingsniveau, inkomen en gezondheid. Doordat Brabanders minder samenleven met mensen die anders zijn verdwijnt de cohesie, de wil om elkaar te begrijpen en om samen te werken. Als de kloof tussen bevolkingsgroepen dieper wordt, is het ook moeilijker voor kinderen om vanuit de ene sociale groep naar de andere sociale groep te komen. Voor de PvdA is essentieel dat iedereen dezelfde kansen heeft en blijft houden

Lees verder