In Noord-Brabant zijn drie waterschappen actief. De Partij van de Arbeid is in alle drie de waterschappen vertegenwoordigd.

 • PvdA waterschap Aa en Maas
 • PvdA waterschap Brabantse Delta
 • PvdA waterschap de Dommel

Weet je niet in welk waterschap je woonachtig bent? Hier kun je eenvoudig achterhalen in welk waterschap je woont. Let op! De grenzen van de waterschappen verschillen van de grenzen van provincies.

Op 15 maart gaan we ook stemmen voor de Waterschappen!
Hier kun je meer lezen over onze kandidaten en waar zij voor gaan. (of klik op de foto)

Onze drie waterschappen hebben een gezamenlijk programma geschreven. De volledige tekst kun je HIER lezen of klik op het plaatje.

Dit zijn onze 10 belangrijkste punten:

Wij willen…

Gezond, zuiver water

 • Watervervuiling aanpakken bij de bron
 • bewoners van onze waterschappen actief betrekken bij het waterbeheer en bewustwording bevorderen

Veiligheid

 • directe betrokkenheid bij het maken van omgevingsplannen om afspraken te maken over duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig bouwen en inrichten
 • Waterberging en scheiden van regenwater/afvalwater want dat is volgens ons goed voor het milieu en zal zorgen voor lagere kosten.

Gezonde leefomgeving met kansen voor natuur en biodiversiteit

 • hoge ambities en meer investering in natuur. Doelen die goed samen gaan met klimaatbestendigheid, bestrijden van verdroging, natuurwaarden en biodiversiteit
 • duurzame tuin- en akkerbouw, die in evenwicht is met haar omgeving en niet langer structureel belast door te veel gebruik van water en bestrijdingsmiddelen.

Water met  toekomst

 • huidige achteruitgang van grondwatervoorraden tot stilstand brengen en weer op gewenst niveau laten komen om verdroging te bestrijden. Een reductie van 30% op het gebruik van grondwater realiseren
 • Vervuilers moeten gestimuleerd worden om de watervervuiling aan de bron aan te pakken ( de vervuiler betaald)

Bestuur en bedrijfsvoering waterschap

 • een duurzaam waterschap dat vernieuwt en investeert in de toekomst
 • Kwijtschelding van waterschapslasten tot 120% van de bijstandsnorm volgens begrijpelijke procedures