Bestuursakkoord 2023-2027 “Samen maken we Brabant”

Door Ward Deckers op 11 september 2023

Vrijdag 8 september was een bijzondere Statendag, een dag waar hard naar toe is gewerkt en met een mooi resultaat. Het Bestuursakkoord is door de Provinciale Staten goedgekeurd (op een aantal partijen na) en de provincie heeft een nieuw bestuur. Wij zijn blij dat Stijn Smeulders, namens de PvdA fractie, onze gedeputeerde is de komende periode!

In de ochtend werd ook nog Nanny Nuijten beëdigd als ons commissielid, daarmee hebben we mooie aanvulling op de fractie dat aan de slag mag voor álle Brabanders!

In de video, en hieronder de tekst, de bijdrage van onze fractievoorzitter Ward Deckers tijdens het debat.

 

“Voorzitter,

Helemaal aan het begin van dit jaar, gingen wij als Partij van de Arbeid naar de Brabantse kiezer met de ambitie dat er socialere keuzes nodig zijn. Op 15 maart stonden wij een zaal hier verderop en werden wij door de kiezer met winst beloond. Vorige week vrijdag stond ik tijdens de persconferentie naast de lijsttrekker van de SP die die het voorliggende bestuursakkoord een “kneiter sociaal” akkoord noemde. U begrijpt voorzitter, hier staat een tevreden sociaaldemocraat.

En toch zou “kneiter sociaal” niet mijn woordkeus zijn geweest als ik dit akkoord zou moeten duiden. Want hoewel ik het van harte met de heer Heijmans eens ben, straalt dit akkoord wat mij betreft vooral ambitie en vooruitgang voor alle Brabanders uit. En dat is iets waar ik trots op ben.

“Je kan de vooruitgang niet tegenhouden, maar je kan wel mee helpen beslissen over wat vooruitgang is en wat niet”, (Ashleigh Brilliant) zei een bekende Britse cartoonist ooit. De vraag wat vooruitgang is, heeft mij de afgelopen maanden in de totstandkoming van dit akkoord bezig gehouden.

De argeloze Brabantse krantenlezer zou zomaar kunnen denken dat wij hier in uw Staten over niets anders praten dan over de landbouw. Dat het hier alleen maar kibbelen is over veehouderij of natuur. En hoewel ik heel goed begrijp dat veel provinciegenoten interessantere dingen te doen hebben: het lezen van dit akkoord laat volgens mij heel mooi zien dat deze provincie perspectief wil bieden voor alle Brabanders. Voor de boeren die willen boeren in balans met hun omgeving. Voor Brabanders in het landelijk gebied, die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit. Voor die Brabander in de stad, die op korte termijn op zoek is naar een woning. En voor de huizenbezitter met een krappe portemonnee die zich zorgen maakt over de energierekening. Een akkoord dat het perspectief en het algemeen belang van alle Brabanders als uitgangspunt neemt. Dat is voor mij de basis van vooruitgang.

En ja, het klopt. Als je perspectief wil bieden voor iedereen, moet je je als overheid nou eenmaal wat steviger inzetten voor die groepen die het nodig hebben. En dit akkoord draagt die ambitie in zich. Of het nou om het grootschalig isoleren van woningen gaat, of over het risicodragend investeren in stedelijke gebiedsontwikkelingen voor betaalbare woningen. De provincie duikt niet weg, maar duikt erin.

Voorzitter, de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt. Gewerkt onder leiding van twee formateurs die hun sporen in dit huis reeds verdiend hadden. Maar die gelukkig bereid waren hun hersens uit de mouwen te steken om ons te begeleiden naar dit akkoord. Dus bij dezen richt ik mij tot de heren van Merrienboer en Pauli, Erik en Bert: ontzettend veel dank voor de spiegel die jullie ons voorhielden, duwtjes die jullie ons gaven en de ruimte die jullie ons boden. En dat geldt evengoed voor de ondersteuning vanuit dit huis. Het is een voorrecht om te mogen leunen op zo een professionele club. En om het iets minder onpersoonlijk te zeggen, voorzitter: zonder de onvermoeibare inzet van in ieder geval Natasja, Lieve en Berno, was dit akkoord er niet gekomen. Dus ook aan jullie: ontzettend veel dank.

En tot slot voorzitter, is dit een perfect akkoord? Vast niet. Verschillende collega’s komen vandaag. En in de komende vier jaar ongetwijfeld met nóg slimmere ideeën. En laat ik dit hier zeggen: ik ben benieuwd naar die ideeën. Onze ambitie om samen Brabant te maken, vraagt om samenwerking. Met al die partijen die ons manifesten hebben aangeleverd. Én hier in de Statenzaal. Ik hoop op een constructief gesprek in dit huis over de plannen voor Brabant. Want voor iedereen in deze Statenzaal geldt: “je kan de vooruitgang niet tegenhouden, maar je kan wel mee helpen beslissen over wat vooruitgang is en wat niet”. Dus laten we aan de slag gaan!”

 

Bekijk de persconferentie over het akkoord en lees het hele akkoord op de website van de Provincie Noord-Brabant. https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2023/bestuursakkoord-brabant-2023-2027-samen-maken-we-brabant

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers