Formatie BBB, VVD, GroenLinks en PvdA staakt

Door Ward Deckers op 16 juni 2023

Formatie BBB, VVD, GroenLinks en PvdA staakt

Sinds 14 april waren de BBB, VVD, GroenLinks en PvdA aan de slag om te komen tot een bestuursakkoord. Na veel goede gesprekken zijn de partijen tot de conclusie gekomen dat ze er samen niet uit gaan komen.

Afgelopen maandag stuurde formateur Pieter Verhoeve, met instemming van alle onderhandelaars, een bericht naar Provinciale Staten met de mededeling dat de verwachting was dat er in de komende week een bestuursakkoord wordt gepresenteerd. Helaas bleek gisteravond laat dat niet alle fracties konden instemmen met dit onderhandelingsresultaat, op meerdere onderwerpen. “Het is zuur. We hebben samen keihard gewerkt de afgelopen tijd en er lag een mooie basis. Helaas blijken niet alle inhoudelijke verschillen overbrugbaar” aldus Jade van der Linden, fractievoorzitter GroenLinks. “We dachten dat we eruit zouden komen met een mooi akkoord. We wilden samen aan de slag voor Brabant om te doen wat nodig is voor onze provincie” vult Ward Deckers, fractievoorzitter PvdA, aan.

GroenLinks en PvdA blijven bereid om verantwoordelijkheid te nemen en bestuursverantwoordelijkheid te dragen voor Brabant. Samen met partijen die met ons de urgentie onderschrijven om Brabant van het slot te krijgen, de natuur te herstellen en de woningbouw zo snel als mogelijk weer op gang te krijgen. Kortom: te komen tot de oplossingen die Brabant nodig heeft.

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers