Gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’ van Waterschap De Dommel

13 april 2022

Op 25 mei 2022 start de gratis cursus Actief voor het waterschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van Waterschap De Dommel. De cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De cursus is gratis en aanmelden kan via [email protected]

Voor wie is de cursus bedoeld?

Samen met partners in ons gebied werkt Waterschap De Dommel aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor natuur en landbouw. Maar hoe doet het waterschap dat precies? De gratis cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die hier meer over wil weten. En voor iedereen die zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de komende waterschapsverkiezingen. Tijdens de cursus leren deelnemers wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn.

Watergraaf Erik de Ridder: “Ons bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, boeren en natuur. Het algemeen bestuur zorgt er niet alleen voor dat het waterschap zijn taken goed kan uitvoeren, zij zijn óók de verbinding met de maatschappij. Het werk als bestuurslid doet er daadwerkelijk toe. Daarbij komen heel wat thema’s aan bod: klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur, leefomgeving. En hoe kunnen we als waterschap een bijdrage leveren aan die belangrijke vraagstukken van deze tijd? Ik nodig inwoners uit ons gebied van harte uit om via deze cursus te ontdekken of zij als bestuurslid aan de slag willen.”

Programma

Het programma van de cursus is zeer gevarieerd. Deelnemers vergroten hun theoretische kennis van het waterschap en de plaats van het waterschap in de Nederlandse politiek. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten en er is veel ruimte voor interactie. Gastdocenten geven presentaties, deelnemers gaan op excursie en ontmoeten natuurlijk mensen die nu al actief zijn voor Waterschap De Dommel, zoals de watergraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 – Introductie en kennismaking – 25 mei 2022

 • Watergraaf aan het woord over het werk van het waterschap.
 • Opfrissen kennis over besturen in Nederland.
 • Bestuursleden vertellen waarom zij actief zijn voor het waterschap en wat hun werk inhoudt.

Bijeenkomst 2 – Politiek en besluitvorming – 1 juni 2022

 • Partijen in het waterschapsbestuur. En welke andere bestuurders zitten er in het bestuur en waarom?
 • Hoe worden besluiten genomen in het waterschap en wat is de rol van het algemeen bestuur?

Bijeenkomst 3 – Het algemeen bestuur – 8 juni 2022

 • Wat zijn de taken en rollen van een algemeen bestuurslid. Wat zit er in de gereedschapskist en hoe gebruiken de bestuursleden die instrumenten?
 • Hoe komt het waterschap aan het geld om zijn taken uit te oefenen?
 • Speeddate met huidige bestuursleden.

Bijeenkomst 4 – Terugkomdag en veldexcursie – 29 juni 2022

 • Bekijken fragmenten vergadering algemeen bestuur.
 • Veldexcursie
 • Afronding cursus

Aanmelden cursus tot 22 april 2022

Aanmelden voor de cursus kan tot 22 april 2022 via [email protected]

De cursus vindt plaats bij Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 in Boxtel. De bijeenkomsten zijn ’s avonds van 19.15 uur tot 22.00 uur. De laatste bijeenkomst is van 13.00 uur – 17.00 uur.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het programma ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat

Meer informatie: www.dommel.nl/verkiezingen