Groeiende uitdagingen door klimaatverandering vragen nieuw elan bij waterschappen

25 april 2022

Waterhuishouding, waterstanden en zuiver drink- en oppervlaktewater zijn een steeds grotere bron van zorg voor waterschappen die jonge dynamische bestuurders met visie nodig heeft.

Het belang van waterbeheersing en waterkwaliteit wordt in de eerste plaats behartigd door de waterschappen. Deze 21 waterschappen die in Nederland de waterbeheersing en waterkwaliteit regelen, behoren tot de oudste instituties in ons staatsbestel. Het bestuur van de waterschappen is een menging van democratische en feodale afvaardiging. Hiervoor is ooit gekozen omdat de belangengroepen vaststaan, maar het is zeer de vraag of dit nog past bij een moderne democratische samenleving. Idealiter is de waterhuishouding een gedeeld belang van burgers die goed drinkwater en water voor huishouding willen, boeren die het juiste waterniveau voor de productie van gewassen verlangen, industrie dat water voor het productieproces nodig heeft en natuurbeschermers die voldoende kwantiteit en variatie in flora en fauna willen waarborgen.

Verwachte stijging van de zeespiegel

Maar we staan nu voor nieuwe uitdagingen, zoals de verwachte stijging van de zeespiegel, de steeds grotere onvoorspelbaarheid van het weer met periodes van grote regenval en grote droogte, en de toenemende vervuiling. Deze problemen spelen in alle maatschappelijke sectoren zoals de landbouw, de bouw, de gezondheidszorg, de infrastructuur. Daarom zouden de waterschappen in deze problematiek een voortrekkersrol moeten spelen, en naar praktijkgerichte oplossingen moeten zoeken. Daarvoor is nieuw elan vereist. De huidige waterschappen hebben vaak een hoog grijze-herengehalte, en het zou goed zijn als jonge dynamische mensen met een nieuwe visie betrokken raken bij de problematiek. Ook zou het werk van de waterschappen zichtbaarder moeten worden en meer onder de aandacht gebracht. Nederlanders zouden het belang van goed en zuiver water, en van goede waterbeheersing beter in moeten zien. Dat vraagt om communicatieve, inhoudelijk deskundigen die de waterschappen bij de tijd willen brengen, en hun werk meer zichtbaar willen maken. Daarom doen wij een oproep aan mensen die studeren of hebben gestudeerd aan HAS of universiteit Wageningen en aan allen die zorg hebben voor natuur en milieu. Overweeg of een bestuurlijke functie bij het waterschap iets voor jou is, om bij te dragen aan een betere en duurzame leefomgeving.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en Marjolein de Bruin ingenieur landbouweconomie, ze zijn allebei actief binnen het gewestelijk bestuur.

Link naar het orginele artikel: https://www.ed.nl/opinie/mening-groeiende-uitdagingen-door-klimaatverandering-vragen-nieuw-elan-bij-waterschappen~a584fea3/

 

Waterschapsverkiezing 15 maart 2023:  Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is de voorzitter. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden: inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. Het algemeen bestuur wordt elke vier jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen en stelt het beleid van het waterschap vast. De provincie bepaalt hoeveel zetels de verschillende groepen in het algemeen bestuur krijgen. Het algemeen bestuur telt minimaal achttien en maximaal dertien leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en leden van het algemeen bestuur. Meestal ligt het aantal rond de vijf personen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van het waterschap.