Internationaliseringsbeleid Provincie Noord-Brabant aangescherpt door GroenLinks-PvdA 

Door Saskia van Hulten op 20 april 2024

Economie & Internationalisering vergadering tijdens de Themadag van 19 april.

Actualisatie van het internationaliseringsbeleid 

Saskia van Hulten en Michiel Philippart hebben het Brabantse internationaliseringsbeleid verder aangescherpt door het meer morele richting te geven ten opzichte van handel en geld verdienen over de grens, in soms dubieuze regimes. De eerder aangenomen motie van GroenLinks-woordvoerder van Michiel Philippart om mensenrechtenparagraaf expliciet toe te voegen en daarbij een samenwerking met Amnesty International op te zetten, werd vrijdagochtend uitgebreid dankzij toezeggingen om ook ‘democratie’ en ‘rechtstaatbeginselen’ toe te voegen.  

Scherpere criteria 

PvdA-woordvoerder Van Hulten scherpte het afwegingskader om ook daadwerkelijk rekening te houden met mensenrechten in de vormgeving van internationale missies van de Provincie Noord-Brabant. Doel van de bijeenkomst was de actualisatie van het internationaliseringsbeleid. Bedrijven en kennisinstellingen hebben (handels)relaties met andere landen, de provincie faciliteert dat bijvoorbeeld door het opzetten van (handels)missies. Van Hulten: ,,Wij onderschrijven het belang van het internationaliseringsbeleid voor de provincie, en willen deze nadrukkelijk ook benutten om – daar waar relevant – de dialoog over mensenrechten aan te blijven gaan.”  

 De gedeputeerde ging mee in de redenering en zegde toe om duidelijke criteria, een afwegingsladder of focusgebieden aan het afwegingskompas toe te voegen. Eén van die criteria zou in ieder geval moeten zijn dat bedrijven en kennisinstellingen die deelnemen aan een missie, niet alleen geïnformeerd worden over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights of SDG’s maar dat zij deze ook onderschrijven.   

 Rechtstaatbeginselen, democratie leidt naar intensivering banden met Oekraïne 

Het gevolg dat naast mensenrechten ook de rechtstaatbeginselen en democratie als volwaardige onderdelen in het afwegingskompas voor internationaliseringsbeleid worden opgenomen, mondde uit in toezegging aan GroenLinks-woordvoerder Philippart om actief met Oekraïne te zoeken naar intensivering van de banden en te onderzoeken. In eerste instantie gaat Gedeputeerde Staten binnen bestaande netwerken in Brussel kijken of we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven om met andere regionale partners de provinciebanden verder aan te halen.  

 Naast dat Gedeputeerde Staten positief staan tegenover het voorstel van GroenLinks-woordvoerder Philippart om internationale banden met Oekraïense technologische regio Liev aan te halen, gaat hij ook de vraag richting Oekraïne neerleggen of zij interesse hebben in een vriendschapsband met de provincie Noord-Brabant.  

Saskia van Hulten

Saskia van Hulten

De sterkste schouders, moeten de zwaarste lasten dragen. Als PvdA Statenlid zal ik mij met volle overtuiging inzetten voor een duurzame samenleving in onze provincie. Dat doe ik positief en pragmatisch. Continu op zoek naar oplossingen waarbij basisvoorzieningen én een gezonde leefomgeving voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Mensen met een laag- of middeninkomen mogen

Meer over Saskia van Hulten