Door Ward Deckers op 5 februari 2023

Overheid moet heft in handen nemen op louche vakantieparken!

Dankzij Netflix weten we hoe het eraan toegaat op sommige vakantieparken. Al dan niet permanent wonen tussen andere vrije vogels én vooral lekker uit het zicht van de overheid. Brabantse Ferry verblijft weliswaar op een Vlaams vakantiepark, maar helaas had Undercover zich ook op een van de vele afgegleden Brabantse vakantieparken kunnen afspelen. De verloedering van vakantieparken in Brabant, die leegstaan en hotspots voor criminelen zijn, is een groot maatschappelijk probleem waar veel Brabantse gemeenten mee worstelen. Het is voor de overheid tijd om door te pakken met de revitalisering van de Brabantse vakantieparken.

Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er op veel Brabantse vakantieparken permanent wordt gewoond. Meestal illegaal, want op de meeste vakantieparken is permanente bewoning niet toegestaan. Dat is terecht, want de kwaliteit van de woningen die op vakantieparken worden verhuurd voor permanente bewoning laat vaak te wensen over. Het gaat meestal om de verouderde bungalows en chalets op parken waar al jaren niet meer in is geïnvesteerd. Permanente bewoning (365 dagen per jaar inkomsten) en weinig investeren zijn een interessant verdienmodel. De keuze van de exploitant om chalets en bungalows permanent te verhuren is echter het begin van het einde van de recreatieactiviteiten. Vakantieparken komen door permanente bewoning namelijk in een negatieve spiraal terecht. Dat is jammer, mooie vakantieparken versterken de Brabantse vrijetijdseconomie en zorgen voor de Brabanders voor mogelijkheden om in eigen provincie op vakantie te gaan.

Arbeidsmigranten, maar ook spoedzoekers die geen betaalbare woning kunnen vinden zoals jongeren of mensen die net gescheiden zijn komen op een verloedert en onveilig vakantiepark terecht, dat de huur absoluut niet waard is. Veel bewoners van vakantieparken schrijven zich ook niet in bij de gemeente (daar permanent wonen is immers illegaal), waardoor ze geen toegang hebben tot maatschappelijke voorzieningen zoals zorg en onderwijs. De PvdA wil dat iedereen die permanent in Nederland verblijft niet in een duur aftands chalet, maar in een goede en betaalbare woning woont. Mensen die tijdelijk woonruimte zoeken of tijdelijk in Nederland zijn kunnen prima worden gehuisvest op vakantieparken. Maar dan wel onder de voorwaarde dat de woningen kwalitatief goed zijn, de huurprijzen eerlijk zijn en het park een veilige woonomgeving is.

De Brabantse PvdA wil dat de provincie samen met Brabantse gemeenten en woningcorporaties leegstaande of verloederde vakantieparken opkoopt. Door zelf het heft in handen te nemen kan de overheid de louche eigenaren buitenspel zetten en orde op zaken stellen op vakantieparken. Er kunnen dan scherpe keuzes worden gemaakt voor de toekomst van een park. Óf inzetten op recreatie óf in het creëren van een goede en veilige woonomgeving om tijdelijk of permanent te wonen. Als de ligging of aard van een vakantiepark ervoor zorgt dat recreatie kansrijk en permanente bewoning niet logisch is, kunnen gemeente en provincie zoeken naar een betrouwbare nieuwe eigenaar (denk aan bedrijven zoals Roompot, Landal of Libéma) die over expertise en kapitaal beschikken om vakantieparken succesvol te exploiteren.

Met name vakantieparken die dicht bij dorpen of woonwijken liggen, kunnen worden getransformeerd naar reguliere woonwijken, hier zijn namelijk voorzieningen zoals supermarkten, scholen en openbaar vervoer in de buurt. Door als provincie met een gemeente en woningcorporatie een vakantiepark te kopen en op te knappen, kan er snel veel goede en betaalbare woonruimte worden gecreëerd. Als woningcorporaties en gemeenten een vakantiepark gaan beheren kan er gestuurd worden op het voorkomen van het creëren van “wijken” waar enkel Oost-Europeanen wonen. En er kan worden gezorgd voor professioneel toezicht en handhaving en een goede samenwerking met de politie, het wordt dus een veilige woonomgeving. Tevens worden mensen die met spoed een woning nodig hebben, niet meer opgelicht door parkeigenaren die de hoofdprijs vragen voor een verouderde bungalow. Bovendien zijn deze mensen dan ook weer zichtbaar voor de gemeenten waardoor de ondersteuning kunnen krijgen. Extra huisvesting voor mensen die een tijdelijke woning zoeken voorkomt ook dat er betaalbare woningen in woonwijken worden opgekocht door uitzendbureaus, waar vervolgens acht arbeidsmigranten in komen wonen. Tevens is er op het terrein van vakantieparken nog veel ruimte voor aanvullende nieuwbouw van woningen. Door ons plan komen er dus ook meer betaalbare woningen beschikbaar voor Brabantse gezinnen.

De PvdA wil dat de provincie dit jaar samen met een gemeente begint met het opkopen en transformeren van één vakantiepark in Brabant. De markt faalt bij de omgang met verouderde vakantieparken en de markt faalt bij het aanbieden van goede huisvesting voor spoedzoekers. Het is tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt.

Ward Deckers is lijsttrekker van de PvdA Brabant bij de Statenverkiezingen van 15 maart

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers