(Her)Verkiezing bestuursleden

12 juli 2023

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag hebben we in overleg met de leden besloten om de bestuursverkiezingen over de vakantie heen te tillen. De intentie van het zittende bestuur is om een actieve werving te doen, waarbij we jonge leden en vrouwen ook willen stimuleren om te solliciteren. Uiteindelijk zijn het de leden die bepalen wie de vrijgekomen functies gaan vervullen.

Vanwege tussentijds vertrek van de voorzitter (wethouder), de secretaris (verhuizing) en de penningmeester (persoonlijke omstandigheden) worden deze functies respectievelijk waargenomen door Raf Daenen, Mathijs Fincke en Frans Koevoets. Je kunt je als lid specifiek voor deze functies verkiesbaar stellen. Wel is het goed om te weten dat:

  • voor de functie van penningmeester Frans Koevoets zich heeft gekandideerd;
  • voor de functie van secretaris Mathijs Fincke zich heeft gekandideerd
  • en voor de functie voorzitter hebben Arthur van Iersel en Raf Daenen zich gekandideerd.

Daarnaast zijn er op dit moment ook nog drie algemene bestuursleden waarvan hun eerste zittingstermijn in het bestuur afloopt. Statutair gezien kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Dit zijn:

  • Marjolein de Bruin,
  • Raf Daenen en
  • Harm Rijks.

Uiteraard kunnen andere leden binnen de partij zich ook hiervoor verkiesbaar stellen.

Als je belangstelling hebt om zitting te nemen in het gewestbestuur, vragen wij je dat, tot een week voor de ledenvergadering, kenbaar te maken bij de secretaris van het gewestbestuur. Dit kan door een mail te sturen, met daarin je persoonsgegevens en een korte motivatie van je keuze, naar [email protected].

Voor info kun je ook bellen met: Raf Daenen – wrn. Voorzitter, 06-46298931

 

Jullie worden in de loop van augustus nader geïnformeerd over de exacte datum van de ALV.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

 

Functieprofielen gewestbestuur