Wij staan niet stil. Aan de slag voor Brabant!

Door Ward Deckers op 23 juni 2023

Zoals we al eerder schreven was de formatie gestaakt. Vandaag was het duidingsdebat van de mislukte formatie. Hieronder lees je de inbreng van onze fractievoorzitter Ward Deckers. De spreekteksten heeft twee termijnen.  Onze duiding én het aanbieden van een motie om een nieuwe formatie op te starten. Onderaan staat een link waar je het gehele debat kunt terugkijken.

“Voorzitter,

Het chagrijn was van zijn vermoeide gezicht af te lezen”, zo werd ik vorige week geduid in de Brabantse kranten. Het vat voor mij samen met welk gevoel ik hier vorige week rondliep. Er lag immers een uitstekend onderhandelaarsakkoord. Vier partijen met de bereidheid om samen te werken op basis van wat hen bindt in plaats van wat hen uit elkaar drijft. De toekomst van Brabant.

In de afgelopen maanden groeide bij de PvdA fractie het vertrouwen dat we ook met de BBB tot een evenwichtige samenwerking konden komen. Tot vorige week donderdagavond. Toen bleek het belang van de achterban op meerdere punten zwaarder te wegen dan de verantwoordelijkheid voor de toekomst van Brabant. Dat is het moment dat ons vertrouwen in de BBB als betrouwbare coalitiepartner geknakt is. Dat heb ik de fractievoorzitter overigens ook persoonlijk laten weten, want als je lang intensief en constructief met elkaar samenwerkt ontstaat er onderlinge waardering. Ik sta hier zonder wrok en in de overtuiging dat iedereen er alles aan gedaan heeft. Maar dit is wel mijn heldere conclusie.

Voorzitter, graag wil ik namens de PvdA-fractie de formateur en de onderhandelaars bedanken. En misschien nog meer de ambtelijke ondersteuning voor hun voortreffelijke werk. Aan tafel, maar ook hier op de achtergrond op het provinciehuis.

Dat gezegd hebbende wil ik nu vooral vooruit kijken. Brabant moet weer van het slot. De natuur moet daarvoor worden hersteld en betaalbare huizen moeten worden gebouwd. De Brabantse bedrijven en maatschappelijke voorzieningen hebben ontwikkelruimte nodig. De B7 gemeenten hebben ons gisteren in hun brief nog eens gewezen op onze verantwoordelijkheid hier in de Staten. De PvdA is altijd bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor een provincie die er is voor de Brabanders in de steden én in de dorpen.

Voorzitter, onze blik gaat vooruit. Ik begon met een quote van vorige week en sluit graag af met een quote voor de krant van morgen “Het chagrijn verdween langzaam van zijn gezicht bij de gedachte dat we samen op weg gaan naar een nieuw stabiel bestuur voor Brabant”

2e Termijn aanbieden motie ‘Aan de slag voor Brabant’. Deze motie dienden we samen in met de VVD en GroenLinks. Deze werd met een meerderheid aangenomen.

Wat houdt deze motie in?
We willen doorgaan met een nieuwe formatie voor een nieuw bestuursakkoord voor Brabant. We gaan aan de slag met de VVD, GL, D66, SP en Lokaal Brabant. De formateurs zijn Bert Pauli (VVD) en Erik van Merriënboer (PvdA). Wij hebben geen tijd te verliezen!

“Voorzitter,

In mijn eerste termijn sprak ik over mijn chagrijn na het mislukken van de vorige formatie. Het is goed om terug te kijken. Maar veel liever kijk ik vooruit.

Ik gaf al aan dat de PvdA-fractie bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor een akkoord dat erop gericht is om Brabant weer van het slot te krijgen. Zodat er gebouwd kan worden om Brabanders aan een woning te helpen. Een akkoord dat bijdraagt aan herstel van de natuur. Een akkoord met balans tussen stedelijke en landelijke vraagstukken.

Daarom denkt de PvdA fractie dat Brabant een brede coalitie nodig heeft. En dienen wij samen met onze voormalig onderhandelingspartners VVD en GroenLinks een motie in om samen met D66, de SP en Lokaal Brabant onder leiding van twee formateurs aan de slag te gaan om zo snel als mogelijk een akkoord te sluiten. En tot een stabiel bestuur te vormen. Wat de PvdA betreft weerspiegelt dit akkoord ieder van de vele kleuren die deze brede coalitie bezit. Gezwinde spoed is geboden. Onze opgaven zijn té groot om te treuzelen.”

Kijk hier het gehele debat terug.
https://www.youtube.com/live/01XUCqspsZI

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers