Inbreng interpellatie debat.

Door Ward Deckers op 29 september 2023

Op 29 september stond er een interpellatiedebat over de datum waarop boeren hun vergunning voor nieuwe stalsystemen aan moeten passen. Voor de PvdA-fractie staat als een paal boven water dat er actie nodig is om stikstof te reduceren. De 29ste is andermaal alleen over de agrarische sector gesproken. Maar als we het stikstofprobleem niet oplossen, dan laten we heel veel Brabanders in de kou staan. Bijvoorbeeld al die Brabanders op zoek naar een huis. En ja, daar moeten alle sectoren aan bijdragen. En dus óók de agrarische sector.

En wat de PvdA fractie betreft, spannen we ons als provincie in om boeren te faciliteren om dit te doen. Onderdeel daarvan is een handreiking voor een passende beoordeling. De PvdA fractie is blij te horen dat dit college wel vaart zet om dit snel te ontwikkelen.

De PvdA Brabant vindt het belangrijk om te benadrukken dat technologie niet de enige manier is waarop boeren hun stikstof uitstoot kunnen reduceren. Minder dieren houden of een vele extensievere vorm van landbouw zijn toekomstbestendige manieren van boeren. En daarom hebben we gevraagd aan het college hoe het zit met biologische- en natuur inclusieve boeren met open stalsystemen die nu in de knel komen omdat er geen werkende systemen zijn en zij wel een manier van boeren voorstaan die past bij de beweging die we in Brabant willen maken. Ons bereikten signalen dat deze groep de dupe wordt van de huidige regels. Het college heeft toegezegd hier op korte termijn achteraan te gaan. En daarmee zijn wij zeer tevreden.

Ward Deckers

Ward Deckers

In de komende jaren bepalen we hoe Brabant eruitziet in de toekomst. Lukt het ons om sneller meer betaalbare huizen te bouwen? Of om een eerlijkere balans te vinden tussen bedrijvigheid aan de ene kant en gezondheid en natuur aan de andere kant? En hoe werken we aan een duurzame energievoorziening? Die ook nog eens

Meer over Ward Deckers