11 maart 2019, van 19:00 tot 21:30, Zalen van Bussel - Deurne | Zalen van Bussel - Deurne

Landbouwdebat in Deurne

Verkiezingsdebat in Deurne over volksgezondheid en veehouderij

Het Nationaal Burgernetwerk ‘Betere gezondheid door minder vee’ houdt op donderdag 9 maart een verkiezingsdebat in Deurne over volksgezondheid en veehouderij in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Kandidaat-Kamerleden komen hun standpunten over volksgezondheid en veehouderij toelichten.

Daarnaast zal staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) uitleg geven over de Wet veedichtheid en komen twee artsen vertellen over de relatie tussen volksgezondheid en veehouderij. Debatleider is Ron Lodewijks, oud-journalist van het Brabants Dagblad.

Veedichtheid
De eerste helft van de avond neemt arts Mariken Ruiter de aanwezigen kort mee door haar onderzoek ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ en vertelt medisch specialist Ignas van Bebber namens het artsennetwerk gezondheid, natuur en milieu meer over de effecten van de veehouderij op gezondheid, natuur en milieu. Staatssecretaris Van Dam geeft vervolgens uitleg over de Wet veedichtheid.

De tweede helft van de avond vindt er een verkiezingsdebat plaats tussen in ieder geval de kandidaat-Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Arend Meijer (D66), Paul Smeulders (GroenLinks), Henk van Gerwen (SP), Martijn de Kort (PvdA), Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) en Marco van der Wel (Partij voor de Dieren). Ook de PVV, VVD en 50PLUS zijn hiervoor uitgenodigd. De zaal wordt actief bij het debat betrokken.

Informatie
In de pauze en na afloop is er gelegenheid om de informatiestands van politieke partijen te bezoeken. Ook signeert Leo Lamers zijn boek: ‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’. Bovendien kan voor 5 euro grondwater worden getest op nitraatgehalte en zuurgraad.

Het debat vindt plaats in Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 77 in Deurne. Inloop is vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en de avond is rond 22.00 uur afgelopen. Het debat is openbaar en gratis toegankelijk, consumpties zijn voor eigen rekening.