Debat Provinciale Staten over Brabantse Aanpak Stikstof

13 december 2019
Vandaag, vrijdag 13 december 2019, debatteren Provinciale Staten (weer) over de Brabantse Aanpak Stikstof.
Lees hieronder de bijdrage van ons Statenlid Martijn de Kort:
We willen allemaal betaalbare woningen, door kunnen rijden, bedrijven die kunnen groeien en banen scheppen, dat boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen en dat onze natuur goed beschermd wordt.

Verantwoordelijkheid nemen is makkelijk als iedereen er wat bij te winnen heeft.

Besturen is juist ook verantwoordelijkheid nemen als het moeilijk is.

Niet alles kan. Dat wisten we al en daarom hebben we in Brabant in 2017 al pijnlijke maatregelen genomen om onze natuur eindelijk wat beter te beschermen. Maar door de PAS uitspraak van de Raad van State kunnen we er domweg niet meer omheen. We moeten NU ingrijpen om te zorgen dat Brabant van het slot kan EN we onze natuur beter gaan beschermen.
Politiek is keuzes maken, dat doen wij als PvdA: onze topprioriteiten zijn de 2 B’s Bouwen en Banen. Iedere Brabander verdient een betaalbare woning en een fatsoenlijke baan. Daarom moet Brabant z.s.m. van het slot!

De PvdA is daarom positief over de Brabantse Aanpak Stikstof:

– Prioriteit 1 Snel ontwikkeling mogelijk maken – we moeten door de PAS uitspraak snel ruimte opkopen om een juridisch houdbare gebiedsgerichte drempelwaarde in te stellen – actie is dus nodig en noodzakelijk om de bouw weer los te krijgen. Los van alle discussies, actie is nu nodig, aan alle partijen die nu wel kritisch zijn dan ook de vraag – wat stelt u dan concreet voor om net zo snel Brabant weer van het slot te halen? Want als u wel tegen hangt maar geen alternatief biedt, dan moet u zich ook beseffen dat u daarmee de bouw op slot zet en bedrijven in hun groei beperkt en daarmee banen op het spel zet. Niet alles kan, we zullen pijnlijke maatregelen moeten nemen.
– Datum verschuiven is praktisch nodig en zinvol – maatregelen gaan we toch doen, maar boeren kunnen nu aansluiten bij de landelijke maatregelen die we eerder nog niet hadden.
– Gebiedsgerichte aanpak – Goed dat de GGA gekoppeld is aan andere opgaven zoals klimaat en energie en ook goed dat we kijken hoe het kan bijdragen aan de extensivering van de landbouw, we gaan nu echt specifiek aan de slag met wat we al langere tijd hadden moeten doen; de natuur beschermen en dat koppelen met onze andere grote maatschappelijke opgaven.
– We sluiten op veel punten nu aan bij het landelijke beleid. Dat vinden we te verantwoorden nu het Rijk eindelijk ook in actie komt op dit dossier. Maar we behouden ook Brabants specifiek beleid voor Brabants specifieke problemen – immers we hebben hier een groter probleem dan in andere provincies.
– Resumerend biedt dit pakket meer zekerheden dan het oorspronkelijke maatregelenpakket . Stevigere bestendiging van het pakket door interactie met de nieuwe landelijk gevoelde urgentie.
We snappen de boeren in dat het voor hen niet eerlijk voelt dat we hier vooral over de landbouw praten. Niet alleen de landbouw, alle sectoren gaan de pijn voelen maar we kunnen er niet omheen dat de landbouw de grootste bijdrage levert dus daarom ook daar veel maatregelen. Wij zullen ook toezien op de uitstoot van energie en mobiliteit en de bouw.
Het verduurzamen van de industrie sluit mooi aan op onze energieagenda en ons continue pleidooi om de grootverbruikers z.s.m. te helpen verduurzamen. Daarom hebben we inmiddels ook extra geïnvesteerd in handhaving op de industrie en hun milieumaatregelen de afgelopen jaren – ook dat is fair. Iedereen moet aan de spelregels voldoen. Qua verkeer mag het wat ons betreft ook wel wat minder, veel meer OV en minder vliegen.
Dit pakket geeft ook ruimte, ruimte om samen met partners – van de boeren tot de BMF – de komende maanden het gesprek verder aan te gaan om te kijken of men gezamenlijk tot nog betere oplossingen kan komen. Dat vinden we positief. Want laat één ding heel duidelijk zijn. Wij zijn als PvdA niet tegen de boeren, wij hebben in het bestuursakkoord niet voor niets aangedrongen op een visie richting de toekomst. De huidige sector zorgt ervoor dat het verdienmodel van onze boeren, los van alle overheidsmaatregelen, al decennia onder druk staat met steeds verdere schaalvergroting tot gevolg. Dat is de belangrijkste reden dat het familiebedrijf onder druk staat. Wij willen naar een nieuwe landbouw, een extensievere, grondgebonden landbouw. En ja die sector zal kleiner zijn. Maar als we het goed doen, en daar staan wij ook voor, dan dragen die boeren los van hun bijdrage aan de voedselvoorziening ook bij aan de instandhouding van onze natuur en het behalen van onze klimaatdoelen. Een bredere rol van de boer in de maatschappij dus, een rol die er hopelijk voor zorgt dat boeren zowel de waardering krijgen die ze verdienen als ook weer structureel een goede boterham kunnen verdienen.
Onze oproep is dan ook: gebruik het overleg de komende tijd niet alleen voor het huidige pakket, maar gebruik het om samen echt die stip aan de horizon te zetten en die concreet te maken.
Als ons dat lukt dan komt er op termijn alsnog weer perspectief voor zowel bouwen, wonen, mobiliteit, natuur en de landbouw. Daarom nu aan de slag!
– tot zover voorzitter.