14 mei 2015

Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ gepresenteerd

Dinsdag 12 mei is het coalitieakkoord ‘Beweging in Brabant’ gepresenteerd, dat de PvdA samen met de VVD, SP en D66 heeft gesloten. Het gesloten coalitieakkoord komt op veel punten overeen met het verkiezingsprogramma van de PvdA Brabant. Zo wordt er flink ge├»nvesteerd in banen, gaat de Ruit om Eindhoven niet door en komt er in de intensieve veehouderij meer oog voor volksgezondheidsrisico’s en overlast.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter/lijsttrekker PvdA Brabant) is erg blij met het akkoord: ”Het coalitieakkoord zorgt voor meer banen in Brabant, verduurzaamt het energiegebruik en de veehouderij, zorgt ervoor dat de sociaal-culturele infrastructuur wordt versterkt en maatschappelijke initiatieven worden ondersteund. Kortom, het biedt economische groeimogelijkheden voor Brabant, maar ook ons sociale en progressieve geluid komt nadrukkelijk terug in het akkoord.” Tijdens de gewestelijke vergadering van afgelopen zaterdag werd het coalitieakkoord door de leden van de PvdA met enthousiasme ontvangen.

De fractie van de PvdA Brabant heeft er vertrouwen er in dat ze de komende vier jaar met de VVD, SP en D66 samen kunnen zorgen voor een vooruitstrevend en sociaal provinciebestuur. ”Deze coalitiesamenstelling met VVD, SP en D66 had voor de verkiezingen al onze voorkeur. Het akkoord bewijst dat de keuze voor deze partijen de juiste is geweest. Nu moeten we zo snel mogelijk aan de slag om dit sociaal-liberale akkoord uit te gaan voeren”, aldus Smeulders. Namens de PvdA zal Erik van Merrienboer plaatsnemen in het College van Gedeputeerde Staten.