17 november 2015

‘College Brabant is voortvarend van start gegaan’

De PvdA Brabant is erg blij met de stappen die het College van Gedeputeerde Staten zet richting een socialer, economisch sterker en gezonder Brabant. Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant) refereerde tijdens de begrotingsbehandeling aan de concrete stappen die Gedeputeerde Staten heeft gezet op het gebied van de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant, het erfgoedbeleid, de cultuursector, de graduate school en het deltaprogramma.

Daarnaast keek Smeulders vooruit naar 2016. Hij riep het college op om ervoor te zorgen dat Brabant de provincie wordt waarbij mensen gemiddeld de laagste energierekening hebben. Tevens drong hij het college erop aan om in gesprek met gemeenten en woningcorporaties haast te maken met het bouwen van woningen in de sociale huursector en het lagere koopsegment. ”Zowel het streven naar een energieneutraal Brabant als het bouwen van huizen levert banen op en dat is van groot belang. De werkloosheid in Brabant is immers nog altijd te hoog”, aldus Smeulders. Tot slot ging Smeulders in op de grote stappen die dit College zet op het gebied van het verduurzamen van de intensieve veehouderij. De PvdA Brabant is van mening dat het verduurzamen van de intensieve veehouderij nodig is om de overlast in het buitengebied tegen te gaan en de gezondheid en leefbaarheid in het buitengebied te verbeteren.

Smeulders vult aan: ”Tijdens de verkiezingscampagne sprak ik in Reusel onder andere over het verduurzamen van de intensieve veehouderij. Daarnaast sprak ik in Bergen op Zoom met mensen die door de ontslagen bij Philip Morris hun baan zijn kwijtgeraakt. Ik ben blij om te zien dat we in samenwerking met de andere coalitiepartijen en Gedeputeerde Staten onder andere op deze twee thema’s grote stappen voorwaarts zetten. Een voorbeeld hiervan is het feit dat al meer dan de helft van de mensen die bij Philip Morris ontslagen is inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden.”