11 november 2016

€150.000,- voor distributiecentrum Regionale Voedselbanken Brabant

Vandaag dient PvdA Brabant tezamen met zeven andere statenfracties – tijdens de begrotingsbehandeling 2017 – een amendement in met daarin het voorstel € 150.000,- beschikbaar te stellen aan het regionaal distributiecentrum voedselbanken Brabant. Onze woordvoerder Antoinette Knoet-Michels: “Het regionale distributiecentrum vervult een belangrijke functie voor de diverse lokale voedselbanken en daarmee voor vele mensen, vooral gezinnen, in onze provincie.”

Het distributiecentrum krijgt het geld om te investeren in voorzieningen die de exploitatiekosten gedurende de komende jaren structureel kunnen verminderen, zoals energiezuinige koelunits, zonnepanelen en/of elektrisch aangedreven bestelauto’s. Het distributiecentrum heeft daarmee een reële kans de exploitatie na 2017, binnen de samenwerking van gemeenten en Voedselbanken in Brabant, voor een langjarige periode sluitend te maken. Het toekennen van de extra gelden dragen bij aan de doelen van de provincie, zoals het stimuleren van energiebesparende maatregelen, het voorkomen van voedselverspilling en het bevorderen van samenbindende initiatieven in de samenleving.