23 februari 2016

‘Geen tijd te verliezen met de integratie van vluchtelingen’

De PvdA Brabant heeft bij monde van Ben Maas en Antoinette Knoet-Michels Statenvragen gesteld over de integratie van statushouders. Volgens Maas en Knoet is er nog veel te weinig aandacht voor scholing, werk, het leren van de taal en Nederlandse normen en waarden. Hij roept de provincie daarom op zo snel mogelijk actie te ondernemen en aan de slag te gaan met het bevorderen van de Integratie bijvoorbeeld door een loket ‘Brabants Netwerk Integratie Statushouders’ te openen.

”Zo’n netwerk dient niet als praatgroep maar is er voor bedoeld om de ideeën uit de Brabantse samenleving in uitvoering om te zetten. Hierbij moeten we denken aan (vrijwillige) taallessen door gepensioneerde leraren voor statushouders en statushouders met een achtergrond in de techniek mee laten helpen bij het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. Op deze manier gaan we van problematiek met betrekking tot vluchtelingen naar oplossingen”, aldus Maas.

Knoet-Michels vult aan: ”Het is alom bekend dat wanneer jongeren niet naar school gaan, wanneer volwassenen niet werken en wanneer mensen de taal en de normen en waarden niet kennen er problemen ontstaan. Dit is voor autochtone Nederlanders niet anders dan voor statushouders. We moeten dan ook haast maken met de integratie van statushouders.”