Gevaar door drukte busstation Neckerspoel in Eindhoven

27 oktober 2017

De drukte op en rondom het busstation in Eindhoven wordt steeds groter. Zo groot dat de veiligheid van de passagiers in het gedrang lijkt te komen. De omvang van het huidige busstation is niet berekend op het reizigersaantal dat er nu dagelijks gebruik van maakt. Gezien de ambitieuze plannen van de regio Eindhoven zijn een goede bereikbaarheid en ontsluiting van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een goed functionerend en veilig busstation draagt daar aan bij. Daarom stelde de PvdA-Statenfractie eerder vragen aan het provinciebestuur over de toekomst van het busstation.

De PvdA vroeg onder andere of de provincie op de hoogte was van de drukte op en rondom het busstation en of er ook statistieken over ongevallen als gevolg van deze drukte beschikbaar zijn. Ook wil de PvdA graag meer informatie over de visie van het provinciebestuur op de toekomst van het groeiende Eindhovense busvervoer in het algemeen en van het busstation Neckerspoel in het bijzonder. De Statenfractie is vooral benieuwd naar het verband tussen het openbaar vervoer en de actieagenda Brainport.

Ook de PvdA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad heeft de gevaarlijke situatie bij het busstation aangekaart. Zowel de Staten- als de gemeenteraadsfractie geloven dat snelle verbetering van de huidige situatie noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.

Bekijk hier het filmpje van Studio040 over de drukte op het busstation:

http://www.studio040.nl/nieuws/43545-pvda-eindhovens-busstation-onveilig-en-te-druk.html