22 oktober 2018

In memoriam: Statenlid Driek van Griensven

Afgelopen weekend bereikte ons het bijzonder droevige bericht dat ons Statenlid Driek van Griensven na een kort ziekbed is overleden. We zullen Driek zeer gaan missen.

In memoriam: Driek van Griensven
Driek was een sociaal democraat in hart en nieren die zich meer dan 30 jaar voor de partij heeft ingezet. Als ervaren bestuurder en volksvertegenwoordiger heeft hij stevig bijgedragen aan het mooier en socialer maken van Berkel-Enschot, Tilburg, Roosendaal, Dongen en Brabant.

Driek werd in 1986 gemeenteraadslid voor de PvdA in Berkel-Enschot. Later is hij 11 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest in Tilburg, wethouder in Roosendaal en recent nog in Dongen. Driek was in de vorige periode Statenlid en was in januari dit jaar wederom Statenlid geworden.

Driek was een goed mens, zonder opsmuk, zonder de grootspraak die vaak ook bij politiek hoort. In al die 30 jaar heeft hij zich daar niet door laten beïnvloeden maar heeft zijn eigen stijl gehouden. Recht door zee. Eerlijk. Het zo regelen dat iedereen het goed had. De mooie traditie van de PvdA barbecue in zijn tuin was daar een voorbeeld van. Hij stond altijd klaar met wijze raad en heeft vanuit zijn ruime ervaring op vele beleidsterreinen een waardevolle bijdrage geleverd aan de discussies in de fractie.

We zijn Driek bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor de PvdA heeft betekend en wensen zijn vrouw Hennie, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies.

Fractie en bestuur PvdA Brabant