24 januari 2016

Provincie gaat werken aan nachtbus Eindhoven-Helmond

Mede door druk van de Statenfractie van de PvdA Brabant gaat Gedeputeerde Staten werken aan een nachtbusverbinding tussen Eindhoven en Helmond. Een nachtverbinding tussen Helmond en Eindhoven zorgt ervoor dat de sport- en cultuurevenementen in onze provincie voor mensen bereikbaar zijn.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter en woordvoerder mobiliteit PvdA Brabant) zegt: ”De PvdA Brabant Statenfractie heeft er in 2012 mede voor gezorgd dat het Brabantse nachtnet behouden bleef en is enthousiast over het opstarten van de goedkopere nachtbusverbinding als opvolger voor de nachttrein. De toevoeging van een nachtverbinding tussen Eindhoven en Helmond past binnen onze wens om Brabant ook ’s nachts bereikbaar te willen houden.”