30 september 2015

PvdA blij met MER bij MACE

De PvdA Brabant is blij dat het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om een milieueffectrapportage (MER) uit te voeren bij de geplande mestverwerkingsinstallatie van de Minerale Afzet Coƶperatie Elsendorp (MACE) in Landhorst. Het College van Gedeputeerde Staten heeft hiermee gehoor gegeven aan de oproep van de Brabantse Statenfracties van de PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

”PvdA fractie heeft altijd geroepen dat in de discussie over MACE onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid van groot belang is. Zorgvuldig onderzoek naar welke technieken we toelaten in Brabant en op welke locaties mestverwerking acceptabel is, is noodzakelijk”, aldus Antoinette Knoet-Michels (woordvoerder landbouw PvdA Brabant). Knoet vervolgt: ” Er is geen ervaring in Nederland en het buitenland met de aanpak die MACE voorstelt. Juist dan is het extra belangrijk om vooraf alles te onderzoeken en zodoende de gezondheid van mensen te kunnen borgen.” Eerder gaf ook de GGD Brabant het advies om wel een MER uit te voeren. De beslissing om wel een MER uit te voeren sluit aan bij de koerswijziging van de provincie Brabant om de landbouwsector te verduurzamen.