7 december 2018

PvdA Brabant: blijvende aandacht voor uitvoering Natuurbeheerplan Deurnsche Peel & Mariapeel

Vandaag besloten provinciale staten van Noord-Brabant over “plan Leegveld”, het omzetten van landbouwgronden naar natuurbescherming. Leegveld is een gebied tussen Liessel, Helenaveen en Griendtsveen en de aanpak maakt onderdeel uit van een veel groter plan: het Natuurbeheerplan Deurnsche Peel & Mariapeel. Het doel is de uitvoering van het noodzakelijke natuurherstel in de Peel. Veel vragen en zorgen van bewoners uit de dorpen over mogelijke waterschade, muggenoverlast en over het verdwijnen van bosgebied betreffen echter het gehele plan en niet het vandaag geagendeerde deelplan. Bovendien staat, ook voor deskundigen, niet vast dat de korte termijn effecten op de natuur door de verstoringen en de eventuele natschade opwegen tegen het voordeel van hoogveenherstel op lange termijn.
Om die redenen heeft de PvdA-fractie vanmiddag aan Gedeputeerde Staten verzocht de ontwikkeling van het gehele Natuurbeheerplan blijvend te monitoren. “We willen als Staten halfjaarlijks kunnen volgen of de natuurdoelen waar we achterstaan wel worden gehaald en of bijstelling van plannen nodig is vanwege ongewenste korte termijn effecten”, aldus ons statenlid Antoinette Knoet-Michels, indiener van de motie.
De partijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en 50PLUS hebben de motie mee ingediend. De motie is unaniem aangenomen.
Tevens zullen provinciale staten een expertmeeting organiseren, zodat alle leden goed geïnformeerd zijn over de uitvoeringsplannen in de Peel.