PvdA Brabant kiest voor kwaliteit voor álle Brabanders

9 november 2019

Aftreden gedeputeerden CDA
Tijdens de Statenvergadering van 8 november 2019 zijn CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma afgetreden. Het aftreden van Marianne en Renze is het gevolg van dat de CDA-fractie zich niet langer gebonden voelt aan de afspraken die in juni jl. zijn gemaakt in het provinciale bestuursakkoord Kiezen voor kwaliteit. Tijdens de stemming over de begroting van de provincie voor 2020 koos de CDA-fractie ervoor om een eigen koers op het landbouw en stikstofdossier te varen.

De afgelopen maanden hebben de PvdA-fractie en gedeputeerde Erik van Merrienboer zich met de andere coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks ingezet om er samen met de CDA-fractie uit te komen. Meermaals zijn er stappen gezet om het CDA tegemoet te komen, waarna de CDA-fractie de afspraken wederom niet nakwam of nieuwe eisen stelde. Stabiele coalitiesamenwerking met de CDA-fractie is de afgelopen weken onmogelijk gebleken.

De PvdA-fractie is van mening dat het aftreden van Renze en Marianne voor hen een persoonlijk drama is en wil hen bedanken voor hun inzet voor Brabant.

Zo snel mogelijk oplossing stikstofcrisis
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State d.d. mei 2019, dient de Nederlandse natuur beter te worden beschermd. Het beschermen van de natuur is voor de PvdA erg belangrijk. Het nadeel van de uitspraak van de RvS is echter dat er geen nieuwe vergunningen voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen meer konden worden verleend. Hoewel de vergunningverlening weer is hervat, blijft de ontwikkelruimte in Brabant door de stikstofcrisis erg schaars.

De PvdA Brabant wil dat er snel weer woningen kunnen worden gebouwd om de woningnood op te lossen, MKB-bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen kunnen groeien, we OV-verbindingen en wegen kunnen realiseren en scholen en ziekenhuizen kunnen bouwen. Er moeten daarom in het algemeen belang snel ongemakkelijke maatregelen worden genomen om te zorgen dat Brabant niet op slot gaat. De PvdA Brabant voelt de verantwoordelijkheid – ook richting de Brabanders van de toekomst – om ervoor te zorgen dat Brabant niet op slot gaat. Niets doen is onverantwoord.

In december zal het College van Gedeputeerde Staten een voorstel doen om op provinciaal niveau maatregelen te nemen om te zorgen voor ontwikkelruimte. De PvdA vindt het vanzelfsprekend dat Brabant de voor Brabant beste specifieke oplossingen kiest om de ontwikkelruimte in Brabant te vergroten.

Stabiel bestuur voor Brabant
De PvdA Brabant is van mening dat Brabant de komende 3,5 jaar een stabiel bestuur verdient. De PvdA levert daar, samen met VVD, D66 en GroenLinks, graag een bijdrage aan door uitvoering van bestuursakkoord Kiezen voor kwaliteit. In welke vorm en samenstelling er kan worden gezorgd voor een stabiel provinciebestuur zullen we de komende weken verkennen. Maar nu eerst geen pas op de plaats, maar beweging in Brabant. Brabant blijft voorop lopen in de aanpak van de stikstofcrisis.

Stijn Smeulders
Fractievoorzitter PvdA Brabant