26 februari 2016

PvdA Brabant: ‘Provincie moet House of DJ’s steunen’

Antoinette Knoet-Michels (Statenlid PvdA Brabant) wil dat de provincie Noord-Brabant het initiatief House of DJ’s gaat ondersteunen. Knoet heeft naar aanleiding van berichtgeving in BN De Stem Statenvragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten om de provincie op te roepen om met de initiatiefnemers van House of DJ’s in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor het steunen van dit initiatief te inventariseren.

Volgens de site van House of DJ’s is de provincie nog niet betrokken bij dit initiatief. Knoet wil dat hier snel verandering in komt. House of DJ’s kan volgens haar namelijk een belangrijke impuls geven aan de Brabantse toeristisch-recreatieve sector. ”In het bestuursakkoord 2015-2019 staat letterlijk dat de provincie het belangrijk vindt om het imago van Brabant als aantrekkelijke cultuurregio voor jongeren te versterken. Dance wordt hierbij zelfs als voorbeeld genoemd. De PvdA Brabant vindt dan ook dat de provincie moet kijken wat zij voor House of DJ’s kan betekenen”, aldus Knoet. Ze vult aan: ”Meer toeristen betekent een impuls voor onze economie en dus meer banen in Brabant. House of DJ’s is dan ook niet alleen vanuit cultureel perspectief een geweldig initiatief maar ook vanuit het oogpunt van werkgelegenheid.”