3 augustus 2015

PvdA, GroenLinks en PvdD willen MER bij MACE

Statenleden Antoinette Knoet-Michels (PvdA Brabant), Hagar Roijackers (GroenLinks Brabant) en Marco van der Wel (Partij voor de Dieren Brabant) hebben Statenvragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het al dan niet uitvoeren van een milieueffectrapportage (MER) alvorens groen licht te geven aan de grote mestfabriek van boerencoöperatie MACE bij Venhorst.

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat het advies van de GGD Brabant om wel een MER uit te voeren om zodoende onderzoek te doen naar eventuele gezondheidsproblemen als gevolg van MACE zeer serieus genomen moet worden. Knoet: ”Zolang de gevolgen van MACE voor de gezondheid en het milieu onzeker zijn, is het onverantwoordelijk om een besluit te nemen over de locatie van MACE.” Roijackers vult aan: ”Het voorlopige advies van de Omgevingsdienst, dat aangeeft dat een MER niet noodzakelijk is, wekt niet de suggestie dat gezondheid en milieu geborgd zijn. ”

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat Gedeputeerde Staten in gesprek gaan met Provinciale Staten over de noodzaak van een MER. Het besluit over MACE is een heet hangijzer in en rondom Venhorst en kan grote gevolgen hebben voor omwonenden. Knoet, Roijackers en Van der Wel vinden dan ook dat zorgvuldigheid in de besluitvorming voorop moet staan.