Snelfietspad Eindhoven – Helmond, schriftelijke vragen Statenfractie PvdA

Door Kevin Hordijk op 1 maart 2023

Snelfietspad Eindhoven – Helmond

Geacht College,

Er wordt al sinds de jaren ’90 gepraat over de realisatie van een snelfietspad tussen de stations van Eindhoven en Helmond. Dit fietspad moet ervoor zorgen dat er meer mensen de auto laten staan en op de (elektrische) fiets naar hun werk in Eindhoven of Helmond gaan. De realisatie van dit fietspad is daarmee superbelangrijk om de bereikbaarheid binnen de regio Eindhoven-Helmond te verbeteren.

De geschiedenis inzake de planvorming over dit fietspad is lang en er is al vele malen vertraging opgetreden. Dit fietspad is naar onze mening overigens het dieptepunt in het gebrekkige realisatievermogen van de overheid. Op 28 januari 2020 heeft u ons (in antwoord op onze Statenvragen) geïnformeerd dat het tracé niet in 2020, maar pas in 2021 zal worden afgerond. In oktober 2022 werd medio 2024 als openingsdatum genoemd. Inmiddels is het februari 2023 en medio 2024 moet het fietspad worden geopend. Dus uiterlijk binnen 1,5 jaar.

Gelukkig wordt er met steun van de provincie de laatste jaren ook écht gewerkt aan de realisatie van de snelfietsroute. De gemeente Helmond heeft inmiddels het hele tracé op haar grondgebied al enkele jaren gereed (incl. extra fietsbrug over het kanaal). Ook de gemeente Eindhoven maakt duidelijk vorderingen. De ontbrekende schakel in het tracé ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. De PvdA-fractie stelt voor de 7e keer Statenvragen over dit dossier, omdat verdere vertraging niet acceptabel is. Gezien de naderende deadline én de vertragingsgeschiedenis zal de PvdA-fractie in het vervolg niet 2x per jaar, maar 3x per jaar Statenvragen stellen om aandacht te blijven vragen voor voortgang in de realisatie:

  • Is de verwerving van gronden inmiddels afgerond? Zo nee, wordt er een onteigeningsprocedure voorbereid?
  • Zijn de planologische besluiten (zoals bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen) va de gemeenten Eindhoven en Nuenen al afgerond?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de aanpassing van de spoorwegovergang Collse Hoefdijk in Nuenen, de gemeente Eindhoven of Helmond?
  • Is er naar uw inschatting een NB-wetvergunning voor de aanleg van het fietspad nodig en is die al verkregen?
  • Wordt de opening van het snelfietspad Eindhoven – Helmond conform uw beantwoording van onze Statenvragen uit oktober 2022 gehaald?

Met hartelijke groet,

Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

De kracht van samen is onverslaanbaar. Als we in Brabant ruimte willen voor boeren, natuur, industrie, woontorens en woningen, dan kan dit, als we hierbij ook realistische keuzes maken. Het is mijn rol als politicus om te luisteren en vervolgens te zoeken naar een mooie balans in Brabant. Hierbij handel ik altijd vanuit mijn normen

Meer over Kevin Hordijk