Toespraak Stijn Smeulders bij afscheid Antoinette Knoet-Michels

23 februari 2018

Op 19 januari 2018 nam Antoinette Knoet-Michels na zeven jaar afscheid als Statenlid voor de Partij van de Arbeid in Brabant. Lees hieronder de toespraak van fractievoorzitter Stijn Smeulders bij het officiële afscheid in de Provinciale Staten.

Voorzitter,

Namens de PvdA-fractie zal ik kort het woord voeren ter ere van het afscheid van Antoinette als lid van de Provinciale Staten en de Statenfractie van de PvdA. Antoinette, dit is me een grote eer en waar genoegen.

Naast al je toezichthoudende en maatschappelijke functies, heb je een nieuwe uitdaging gevonden Antoinette. Tijdelijk ga je weer een onderwijsgroep leiden. Daarom heb je besloten om na 7 jaar de PS te verlaten. Het Statenwerk vergt een flinke tijdsinzet, dat weten we allemaal, zeker met de wijze waarop jij er vorm aan geeft. De PvdA-fractie heeft daarom alle begrip voor het besluit dat jij kort voor de feestdagen hebt genomen. Je zou je zelfs kunnen afvragen hoe je al je activiteiten, zelfs zonder PS, gaat combineren. Maar we kennen je, je werkt efficiënt en maakt lange dagen. Dit gaat je vast lukken.

Antoinette, 8 jaar geleden leerden we je binnen de PvdA Brabant kennen als lid van de programmacommissie voor de PS-verkiezingen van 2011. Je was toen bestuursvoorzitter van ROC/ter Aa in Helmond en van Helmond Sport. Een bekend gezicht in Helmond en omstreken. Kort daarop werd je op de derde plek gezet van de kandidatenlijst en werd je in 2011 lid van PS.

In onze fractie, die uit 7 personen bestond, werd jij woordvoerder natuur. Dat deed je met verve. Je werd al snel, de CdK heeft daar ook uitgebreid aan gememoreerd, een gerespecteerd Statenlid. Kundig, gedecideerd en stevig. Het politieke spel was niet altijd helemaal aan je besteed, je was vooral inhoudelijk gericht en had een drive om dingen te veranderen. Vragen stellen om in de krant te komen, daar had jij niet zoveel mee. Jij bent no-nonsense en erop gericht om iets voor elkaar te krijgen.

Wat ik persoonlijk mooi vond om te zien is dat, hoewel je al jarenlang bestuurder in het maatschappelijk middenveld was, een activistische houding innam in de Staten. In de oppositie was je in je element. In de vorige Statenperiode zorgde dit nog wel eens voor frictie in de fractie, die toen grotendeels tamelijk bestuurlijk was ingesteld. Maar ook dat typeert jou, we kwamen daar altijd uit. Je bent uiteindelijk gericht op het compromis en erg loyaal.

Na het instellen van de themacommissie TSP, werd jij in de vorige Statenperiode ook woordvoerder landbouw. Met dit onderwerp had je veel affiniteit en je ging er 200% voor. Je stond langs de mensen die overlast van de veehouderij hadden en had binnen no-time een groot netwerk onder omwonendenorganisaties en actiegroepen.

Op dit dossier heb je furore gemaakt. In de vorige Statenperiode was jij de indiener van de “Motie genoeg geen vee erbij!”, die werd aangenomen en waardoor PS voor het eerst uitsprak dat de groei van de veehouderijsector halt moest worden toegeroepen. Dat was een historisch besluit van PS.

Ook in deze Statenperiode ben jij beslissend geweest voor het veehouderijdossier. Je was als coalitieonderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursakkoord en ook op het maatregelenpakket dat PS vorig jaar heeft genomen zitten op flink wat plekken jouw vingerafdrukken.

En Antoinette, we zijn het er over eens dat dit pas het begin was, we zijn nog lang niet klaar. De komende jaren zullen we zonder jou de ingezette koers volgen naar een gezondere, duurzamere en kleinere veehouderijsector in Brabant, die in balans is met de omgeving.

Martijn gaat namens de PvdA-fractie die strijd aanvoeren op het landbouwdossier. Je ervaren opvolger in de fractie is Driek, die vorige periode ook 1,5 jaar Statenlid was. Daar zijn we blij mee, welkom terug in de club Driek.

Voorzitter,

Normaal gesproken ben ik van de school, niet wrijven in een vlek. Ik heb dan ook getwijfeld of ik er wat over zou zeggen. Ik doe het toch. Na het vertrek van Antoinette en de beëdiging van Driek is onze fractie een “gentlemen’s club”. Nu bestaat mijn vriendengroep ook uit alleen mannen, dat is harstikke gezellig om samen bier te drinken. Maar geen goede afspiegeling van de samenleving voor een Statenfractie. We vinden het goed om dit zelf ook uit te spreken en zullen hier rekening mee houden bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de PS-verkiezingen van 2019. Antoinette, jij zal de PvdA Brabant daar, jou kennende, scherp op houden.

En Antoinette. Er is een ding waar we ook zeker van zijn. Dat we je de komende jaren nog tegen gaan komen als het om het landbouwdossier gaat. Want behalve politica ben je natuurlijk ook inwoner van Vlierden, een dorp in de Peel, waar jij letterlijk en figuurlijk tussen de megastallen woont, en blijf je maatschappelijk betrokken.

Antoinette, namens de fractie, onze collega’s uit de vorige Statenfractie, het gewestbestuur van de PvdA Brabant en zeker ook namens mezelf wil ik je enorm bedanken voor je inzet in de Provinciale Staten en voor de PvdA Brabant. We gaan je missen, maar wensen je veel succes tijdens de uitdagingen die op je pad zijn gekomen en gaan komen.