UPDATE: Bestuurlijke situatie in Brabant

Door Stijn Smeulders op 19 december 2019

Uitspraak Raad van State Stikstof

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State (RvS) uit mei, dient de Nederlandse natuur beter te worden beschermd. Het beschermen van de natuur is voor de PvdA erg belangrijk. Het nadeel van de uitspraak van de RvS is echter dat er geen nieuwe vergunningen voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen meer konden worden verleend. Hoewel de vergunningverlening weer is hervat, blijft de ontwikkelruimte in Brabant door de stikstofcrisis erg schaars.

De PvdA Brabant wil dat er snel weer woningen kunnen worden gebouwd om de woningnood op te lossen, dat MKB-bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen kunnen groeien, dat we OV-verbindingen en wegen kunnen aanleggen en scholen en ziekenhuizen kunnen bouwen. Er moeten daarom in het algemeen belang snel maatregelen worden genomen om te zorgen dat Brabant niet op slot gaat.

Aftreden gedeputeerden CDA

Tijdens de Statenvergadering van 8 november 2019 zijn CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma afgetreden. Het aftreden van Marianne en Renze is het gevolg van dat de CDA-fractie zich niet langer gebonden voelt aan de afspraken die in juni jongstleden zijn gemaakt in het provinciale bestuursakkoord Kiezen voor kwaliteit. Tijdens de stemming over de begroting van de provincie voor 2020 koos de CDA-fractie ervoor om een eigen koers op het landbouw- en stikstofdossier te varen.

CDA stapt uit de coalitie

Tijdens de Statenvergadering van 13 december jl. maakte de CDA-fractie bekend uit de coalitie te stappen. Hoewel constructieve en stabiele samenwerking met de CDA-fractie de laatste maanden als onmogelijk werd ervaren, kwam dit voor de PvdA-fractie toch als een verrassing. Dit aangezien het CDA tot 13 december van mening was nog steeds onderdeel van de coalitie uit te maken. In het debat werd echter duidelijk dat het CDA uiteindelijk het boerenbelang een groter gewicht toekent, dan het algemeen belang en kiezen voor de kwaliteit van Brabant en de ambities en opgaven die daarover in het bestuursakkoord zijn verwoord. Het is daarom verhelderend dat de CDA-fractie heeft aangegeven dat hun bestuurlijke toekomst buiten de coalitie ligt.

PvdA Brabant neemt verantwoordelijkheid, aanpak stikstofcrisis

De overgebleven coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA hebben samen 23 van de 55 zetels in Provinciale Staten. Geen meerderheid dus. De PvdA-fractie vindt het fijn dat het College van Gedeputeerde Staten de verantwoordelijk blijft nemen om Brabant te besturen. Om te beginnen om – ondanks dat Provinciale Staten zich op 13 december niet achter de Brabantse Aanpak Stikstof schaarde – maatregelen te nemen om te zorgen voor (stikstof)ontwikkelruimte. Er moeten keuzes worden gemaakt, niet alles kan en niets doen is onverantwoordelijk!

Stabiel bestuur voor Brabant

Brabant verdient een stabiel bestuur. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een meerderheidscoalitie die zijn schouders zet onder het huidige bestuursakkoord Kiezen voor kwaliteit. Voor de PvdA blijft dat de stevige, inhoudelijke basis voor de komende jaren. De PvdA-fractie benut het politieke reces rondom de feestdagen om na te denken over de wijze waarop de provincie de komende drie jaar op deze basis het best kan worden bestuurd.

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Portefeuille: Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Bestuur & Veiligheid Ontwikkelbedrijf Deelnemingen Gebiedsgedeputeerde GGA Kempenland & Grenscorridor N69 Vijfde loco CdK

Meer over Stijn Smeulders